Konkurs Chemiczny

2010.05.06

PODSUMOWANIE XVII KONKURSU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH MIASTA KIELCE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

 

Podczas obchodów Dnia Ziemii w V LO, w dniu 23 kwietnia 2010r., odbyło się także uroczyste podsumowanie XVII Konkursu Chemicznego oraz wręczenie nagród laureatom. Finaliści odbierali nagrody, dyplomy i oczywiście gratulacje z rąk pani wicedyrektor Moniki Kajdy, nauczyciela doradcy metodycznego chemii w SODM i DN pani Joanny Kimli oraz pani Jadwigi Skrobackiej i pani Grażyny Piaseckiej.

W tegorocznym konkursie laureatami zostali:

1. Anna Grzyb LO im.św. J. Królowej
2. Piotr Zapała IV LO im. H.Sawickiej
3. Magdalena Niedziela II LO im. J. Śniadeckiego
4. Aleksandra Wawrzeńczyk II LO
5. Anna Czekalska LO im. św. J. Królowej
6. Monika Dulęba IV LO
7. Michał Kański I LO
8. Izabela Biskup IV LO
9. Mateusz Kaczor IV LO
10. Mateusz Gil II LO

Tegoroczny konkurs przebiegał pod patronatem: Kuratorium Oświaty w Kielcach, V LO im. Ks. P. Ściegiennego w Kielcach oraz Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Organizatorami konkursu są:

Przewodnicząca:
* mgr Grażyna Piasecka - nauczyciel V LO im. Ks. P. Ściegiennego w Kielcach

Członkowie:
* mgr Edyta Kolasa - nauczyciel V LO im. Ks. P. Ściegiennego w Kielcach
* mgr Ewa Giemza Głodkowska - nauczyciel IV LO im. H. Sawickiej w Kielcach
* mgr Joanna Kimla - nauczyciel XI LO im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach
* mgr Agnieszka Czub - nauczyciel V LO im. Ks. P. Ściegiennego w Kielcach

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań chemią poprzez:
* Pogłębianie wiedzy chemicznej
* Rozwijanie umiejętności zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi
* Zainteresowanie literaturą chemiczną i popularnonaukową

Konkurs przebiegał w trzech etapach.
Etap I - eliminacje szkolne odbył się 5 lutego, wzięło w nim udział 227 uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych: I LO, II LO, III LO, IV LO, V LO, VI LO, XI LO, LO im. św. Jadwigi Królowej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Technikum Elektryczne.
Do II etapu ( odbył się19 marca) zakwalifikowały się 123 osoby, które uzyskały min. 60% max liczby punktów. Oba etapy miały formę testu zamkniętego z jedną poprawną odpowiedzią.
W finale konkursu wzięło udział 52 uczniów, którzy w II etapie uzyskali minimum 70% max liczby punktów. Finaliści rozwiązywali pytania otwarte w formie arkusza maturalnego w dniu 9 kwietnia. Zwycięsca konkursu zdobył 57/68 punków.
Etap II oraz finał odbyły się na terenie V LO im. Ks. P. Ściegiennego w Kielcach.